Lax 2

Emri: Lax 2
Kategoria: Allovers
Përmasat: 140-280 cm.
Ngjyra: