Piter 1

Emri: Piter 1
Kategoria: Allovers
Përmasat: 140-280 cm.
Ngjyra: