Piter 2

Emri: Piter 2
Kategoria: Allovers
Përmasat: 140-280 cm.
Ngjyra: